Eidfjord Kommune

Styrearbeid

Kurs for deg som er eigar, leiar eller styredeltakar som ynskjer å ha eit godt og verdiskapande styre.

Dato
15. april 2021
Tid
9:00 - 11:30
Stad
Eidfjord kino

Kurset

Kurset har ein gjennomgang av grunnleggande lovverkskrav samt innspel til nyttig og relevant informasjon for eit bevisst og velfungerande styre, litt om rollefordeling og styret sine ansvarsoppgåver.

Pris

  • medlemer 500,-
  • ikkje medlemer 1000,- 

Foredragshaldar

Kjersti Bjørke, Næringshagen i Hardanger

Påmelding

Avgrensa plassar, så ver snar å melde deg på!

>> Påmelding

 
Grunna Covid-19 kan arrangementet verta avlyst på kort varsel.
Me følgjer til ein kvar tid gjeldande retningsliner for arrangement.

Velkomen!

Informasjon om hendinga

Pris vaksen
1000

Arrangør

Eidfjord Næringslag

Kontakt

Lars Inge Thorset