Eidfjord Kommune

Folkemøte: Bu

Velkommen til folkemøte for Bu tysdag 25. oktober i grendahuset på Bu.

Dato
25. oktober 2022
Tid
18:00 - 20:00
Stad
Grendahuset Bu

Kommunen er i startfasen med rullering av kommuneplanen sin arealdel, og ynskja innspel frå innbyggjare og interessenter i Eidfjord. Men kva er arealdelen, og kva har den å seia for deg som innbyggjar?

Tysdag 25. oktober invitera me til eit folkemøte i grendahuset på Bu kvar me tek kort og enkelt føre oss kva arealdelen er og kva betydning den har. Ein stor del av møtet vil nyttast til dialog rundt tankar og innspel knytt til bygda me bur i.

Vel møtt!

Adresse grendahuset på Bu: Indre Bu 36, 5783 Eidfjord.

Arrangør

Eidfjord kommune

Kontakt

Anne Kommedal