Eidfjord Kommune

AVLYST - Seminar om hjortevilt

Miljødirektoratet og CWD-koordinator for kommunane rundt Nordfjella inviterer jegrar, jaktrettshavarar, kommunar, fallviltpersonell og andre interesserte til møte om hjortevilt i og rundt Nordfjella.

Dato
2. april 2020
Tid
18:00 - 21:00
Stad
Voss kulturhus

Påmelding og program

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/.

Ev. spørsmål kan rettes til

kari.bjorneraas@miljodir.no
lars.nesse@laerdal.kommune.no.

Hovedtema for seminaret

  • bestandsreduksjon av elg og hjort
  • skrantesjuke
  • fallvilt
  • Hjorteviltregisteret, Fallviltapp og Sett og skutt
  • merkeprosjekter

Det vert innlegg frå lokal og nasjonal forvaltning, og frå forskarar.

Arrangør

Miljødirektoratet

Kontakt

Lars Nesse