Eidfjord Kommune

Haustmøte Hardangervidda 2022

Hardangervidda villreinutval og Villreinnemnda for Hardangervidda vil med dette invitera til villreinmøte for Hardangervidda villreinområde på Vestlia Resort - Geilo laurdag 26. november

Dato
26. november 2022
Tid
10:15 - 17:00
Stad
Vestlia Resort - Geilo

Tema

Haustmøtet er ope for alle interesserte og vert eit dagsmøte utan overnatting. Formålet er informasjon og dialog mellom rettighetshavere, fjellstyrer, forvaltning og forskning, samt andre med interesse for villrein. Tema på årets møte vert oppsummering av årets villreinjakt og skrantesyke / cwd – jf. eige program.

Påmelding

  • Pris dagsmøte med lunsj og kaffepauser – kr. 585,- (betalast til hotellet ved fremmøte).
  • Påmelding til Hardangervidda villreinutval innan 14. november
  • Tlf. 906 51 504 / e-post: sel@noreuvdal.no

Program

10.15 – 10.20: Velkommen
10.20 – 10.50: Fellingsresultat og oppsummering av jakta med iverksatte tiltak. Villreinutvalet v/ Svein Erik Lund
10.50 – 11.05: Resultater fra kalve- og strukturtelling 2022. Merking av villrein 2023. NINA v/ Olav Strand og NVS v/ Anders Mossing
11.05 – 11.30: Oppsynet rapporterer fra jakta. Statens naturoppsyn v/ Sveinung H. Olsnes 
11.30 – 11.50: Kaffepause
11.50 – 12.30: Status prøveinnsamling og kunnskap om mulig forekomst av cwd. Mulighet for å utrydde cwd og konsekvenser av eventuell spredning. Veterinærinstituttet v/ Jørn Våge.
12.30 – 13.30: Lunsj
13.30 – 14.00: Dialogprosess om videre bestandsforvaltning av villreinbestanden på Hardangervidda relatert til skrantesyke. Norsk Villreinsenter Sør v/ Peter C. A. Köller
14.00 – 14.40: Håndtering av skrantesyke. Bestandsforvaltning og bestandsmål de kommende år. Miljødirektoratet v/ Erik Lund og Mattilsynet v/ Andre Høva.
14.40 – 14.50: Bestandsforvaltning og cwd-håndtering. Villreinemnda v/ Endre Lægreid
14.50 – 15.00: Bestandsforvaltning og cwd-håndtering. Villreinutvalet v/ Henning Ø. Poulsson
15.00 – 15.20: Pause
15.20 – 15.50 Spørsmål og diskusjon
15.50 – 16.20: Uttak av dyr utenom jakt. Hvordan kan dette gjennomføres? Statens naturoppsyn v/ / Petter Braaten.
16.20 – 16.40: Kvalitetsnorm for villrein og oppfølgende tiltak. NVS v/ Lena Romtveit
16.40 – 17.00 Oppsummering

Informasjon om hendinga

Pris vaksen
585

Arrangør

Hardangervidda villreinutval

Kontakt

Svein Erik Lund