Hardangerkonferansen 2023

Set av datoen onsdag 8. og torsdag 9. november 2023 til lunsj til lunsj konferanse på Brakanes Hotel i Ulvik.

Hardangerkonferansen.no 

Tidspunkt
Onsdag 08.11.2023 12.00 - torsdag 09.11.2023 13.00
Stad
Brakanes Hotel, Ulvik

Tema for konferansen:
Kan Hardanger verta grønare?
No er det alvor!
Klimatilpassing i havbruksnæringane!
Kva vert klimautfordringane for reiselivet?
Løysingane finst berre gjennom samarbeid!
Utdeling av Nyskaparprisen 2023

 

Informasjon om hendinga

Arrangør

Hardangerrådet

Kontakt

Trude Lægreid Rinaldo