Mellom land og lov - eit historisk forteljarprogram

Velkomen til ei unik oppleving i Eidfjord Gamle Kyrkje, der me inviterer deg til å stige inn i fortida med vårt historiske forteljarprogram: "Mellom Land og Lov". 

Dato
28. juli 2024
Tid
21:00 - 23:00
Stad
Eidfjord Gamle Kyrkje

Her, omgjeve av dei ærverdige veggane som har vitna århundrer av norsk historie, får du ei sjeldan moglegheit til å høyra om livet og lovene som forma Noreg, med særleg fokus på landslova av 1274, stadfesta av kong Magnus Lagabøte.

Dette programmet er meir enn eit foredrag; det er ei tidsreise som utforskar det fundamentale skiftet landslova innførte i norsk rettshistorie, presentert i eit autentisk miljø rikt på historie og atmosfære. I Eidfjord Gamle Kyrkje, ein bygning som står som eit monument fra mellomalderen, kan du oppleve soger på ein måte som gjer fortida levande og nærværande.

Vel møtt til ei uforgløymeleg oppleving der fortid møter notid i eit autentisk miljø.

Medverkande:

  • Guttorm A. Rogdaberg, vår hovedforteljar, er ein kjend kulturvernarbeidar og ekspert på mellomalderen. Han fortel om Noregs historiske og juridiske arv på ein levande og autentisk måte.
  • Reidun Horvei, er fylkeskvedar i Vestland og har i ei årrekkje turnert med musikalske foteljarprogram som formidlar historiske tema.
  • Inger-Kristine Riber, vår musikalske leiar, med ein fot i både den klassiske og moderne musikkverda, skapar ho eit unikt lydbilete som komplementerer våre forteljingar.
  • Anne Hesvik, ein fremstående kunstnar, tilfører ei visuell djupn til framsyningane med tavler ho har dekorert med ornamentikk og symbolikk. Arbeidet hennar gjev ein visuell resonans som forsterkar forteljingane

 

Billettar: Mellom land og lov, Eidfjord gamle kyrkje (ticketco.events)

Arrangør

Kulturfjorden

Kontakt

Inger-Kristine Riber