Informasjonsmøte om skrantesjuka

torsdag 16. august 2018, 19.00 - 21.00

Informasjon

Til hjorteviltjegerar og valdansvarleg for hjorteviltvald

Mattilsynet har pålagt alle hjortevilt jegerar i Eidfjord å ta prøve av felt hjortevilt (villrein, hjort og elg) 1½ år og eldre. Valdansvarleg har fått prøvesett for utdeling til sine jegerar. Frå Mattilsynet er det lagt vekt på at det skal takast hjerneprøve og prøve av lymfeknuter. Prøvesettet er tilpassa dette.

Stad

Eidfjord samfunnshus
Skulevegen 8,  5783 Eidfjord

Tlf.: 53673500
Faks : 53673575

E-post : postmottak@eidfjord.kommune.no

(Nettside): http://www.eidfjord.kommune.no

Kontakt

Eidfjord fjellstyre
Simadalsvegen 1,  5783 Eidfjord

Tlf.: 53673508

E-post : fjellstyret@eidfjord.kommune.no

(Nettside): http://www.eidfjord-fjellstyre.no

Legg til hendinga i din kalender
 
Login for redigering