Lag og organisasjonar

Eidfjord råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne

Ingen skildring av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Eidfjord råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne
Marete Sæbø
5784 Øvre Eidfjord
Telefon: 91374317
E-post: Ikkje registrert
Aktivitetar