Babysymjing hausten 2022

Babysymjing hausten 2022

Torsdag 20. oktober er det oppstart av babysymjing for born i alderen 6 veker til 2 år, med ei minstevekt på 4 kg.

Om kurset

  • Kurset vil gå over 8 veker.  
  • Det er plass til max 6 barn i bassenget, blir det mange påmelde må vi dele oss i to grupper
  • Kurset vil gå på dagtid mellom kl. 13.45-15.15 
  • Pris: 800,- 
  • Stad: Terapibassenget på kommunehuset  

Påmelding

Frist for påmelding for innbyggjarane i Eidfjord er måndag 10. oktober. Etter dette er det mogleg for andre utanfrå å melde seg på, om det er plass.  

Påmelding og spørsmål sendes til Gisella Vinge på tlf. 95040867 innan måndag 10. oktober.  

NB! Det er plass til max 6 barn per gruppe med ein forelder, så det er førstemann til mølla.