Bålbrenning

Bålbrenning

Meld frå før du brenner bål.

Det er fint dersom du ringer Eidfjord kommune ved varabrannsjef, Frede Olaussen (mob. 975 48 205), før du tenner opp eit bål.

På dagtid kan også Tenestetorget i Eidfjord kommune ta imot slike varsel (tlf. 53 67 35 00).