Brøyting kommunale vegar 2021-2024 - Sysendalen aust

Brøyting kommunale vegar 2021-2024 - Sysendalen aust

Eidfjord kommune har utlysing ute på Doffin om: Brøyting kommunale vegar 2021-2024 - Sysendalen aust
Tilbodsfrist er: 17.09.2021 
Doffin ID: 167001

Eidfjord kommune skal inngå ny kontrakt om brøyting av kommunale vegar i Sysendalen aust for perioden 2021-2024.

Tilbodsfrist: 17.09.2021 kl 09:00