Budsjett 2022 / Handlingsdelen-Økonomiplan 2022 – 2025

Budsjett 2022 / Handlingsdelen-Økonomiplan 2022 – 2025

Framlegg frå formannskapet til budsjett 2022 og handlingsdelen-økonomiplan 2022- 2025 ligg til høyring på kommunen si heimeside, og i resepsjonen på kommunehuset.

Framlegget skal handsamast i kommunestyret den 13.12.2021.
Merknadsfrist: 10.12.2021

Formannskapet si tilråding - Budsjett og økonomiplan for 2022-2025 (PDF, 2 MB)