Dagsturhytte i Eidfjord

Dagsturhytte i Eidfjord

Kommunane i Hordaland fekk hausten 2019 invitasjon til å søkja om tilskot til Dagsturhytte frå Vestland fylkeskommune. Dette er ei vidareføring av suksessen i Sogn og Fjordane, der alle dei 26 kommunane i tidsrommet 2017-19 har fått ei slik hytte.

I formannskapet den 16.02.2020 og i kommunestyret 02.03.2020 vedtok Eidfjord å takka ja til tilbodet til Vestland fylkeskommune om Dagsturhytte i Eidfjord. 

Dagsturhytta

Kontakt

Lisbeth Bygstad Celik
Kultursjef
E-post
Telefon 53 67 35 92
Mobil 976 33 956