Digital bekymringsmelding til barnevernet

Eidfjord kommune har teke i bruk løysinga digital bekymringsmelding til barnevernet.

Melding

Dersom du er bekymra for om eit barn får god nok omsorg, bør du melde ifrå til barnevernet. Når bekymringsmeldinga er sendt, er det barnevernet si oppgåva å vurdera korleis meldinga skal fylgjast opp.

Digital melding

No kan både privatpersonar og offentleg tilsette senda bekymringsmelding digitalt til barnevernet.  Løysinga skal sikra raskare og tryggare innsending av bekymringsmeldingar. 
 
Det er to ulike portalar der du kan melde inn bekymringsmelding:

Melding på papir

Me anbefalar at du nyttar det digitale skjemaet for sikker og effektiv innmelding til barnevernet. Dersom du ikkje har moglegheit til å bruke det digitale skjemaet, kan du bruke meldingsskjemaet, Skjema-privatperson. Fyll ut skjemaet og send per post til Hardanger barnevern. 

Er du bekymra for eit barn? - Eidfjord kommune