Dyreposisjonar Hardangervidda

Dyreposisjonar Hardangervidda

For å hjelpa jegerane med å planlegga jakta dei komande dagane har Villreinutvalet oversendt kjende posisjonar for radiomerka simler. Meir om dette kan du lesa på Fjellstyret sine sider.