Eidfjord torg og sjøfront

Eidfjord torg og sjøfront

Eidfjord kommune planlegg å inngå kontrakt med totalentreprenør for prosjektet Eidfjord torg og sjøfront.

DOFFIN - utlysing

Prosjektet

Prosjektet omfattar opparbeiding av sjøfront med brygge og promenade, samt midlertidig torgplass i Eidfjord sentrum. Promenade og brygge skal ferdigstillast komplett. Torget vert etablert som midlertidig grusplass i byggetrinn 1, og er planlagt etablert med skiferdekke, torgbygg m.m. i byggetrinn 2.

Byggetrinn vert utlyst i eigen konkurranse.

Frist