Eingongsstønad til minstepensjonistar og sosialhjelpsmottakarar

Eingongsstønad til minstepensjonistar og sosialhjelpsmottakarar

Eidfjord kommunestyre har vedteke 12.12.2022 at sosialhjelpsmottakarar og minstepensjonistar vil motta kr. 2500 i eingangsstønad. Grunnlaget for utbetalinga er den økte konsumprisindeksen og at det nærmar seg jol.  

Minstepensjonistar kan skriva ein kortfatta søknad om eingongsstønad til jarand.hoynes.lekve@eidfjord.kommune.no for å motta utbetaling. Eventuelt kan søknaden leverast til tenestetorget i kommunen. Søkjarar må dokumentera at dei er minstepensjonistar ved å leggja ved utskrift/bilete av siste utbetaling. Frist for å levera søknad er 31.12.2022.  

Sosialhjelpsmottakarar vil få utbetalt eingongsstønaden automatisk.  

Kontakt

Jarand Høynes Lekve 
Sosialleiar
E-post
Telefon +47 55 55 33 33

Opningstider

NAV Eidfjord

Onsdag
12.00 - 14.00 (Ellers etter avtale)

Kundesenteret  i Hordaland

Mandag - fredag
08.00 - 15.30