Eksamen avlyst

Eksamen avlyst

Alle eksamenar for 10. trinn og alle skriftlege eksamenar for vidaregåande skule er avlyst.

Eksamen

Regjeringa har avgjort å avlyse alle skriftlege og muntlege i eksamenar på 10. trinn, og alle skriftlege eksamenar i vidaregåande skule våren 2020. Alle elevar får vitnemål sjølv om eksamen vert avlyst.

Regjering vil vurdera om det vil vera mogeleg å gjennomføra muntleg eksamen. Avgjer om dette kjem etter påske.

Eksamen for privatistar vert utreda videre

Kunnskapsdepartementet ser no på mogelege løysingar for at privatistane skal kunne ta eksamen. Me legger ut informasjon så snart me veit meir.

Les meir informasjon om avlysning av eksamen.