Er du førebudd på komande turistsesong? 

Er du førebudd på komande turistsesong? 

Eidfjord kommune inviterer til foredrag for næringsdrivande, arrangørar og andre aktørar om smittevern for turistsesongen 2021. Torsdag d. 25 mars kl. 12:00 – 14:30 i kinosalen.

Påmelding

Formål

Formålet med foredraget er å gjera deg tryggare på smittevern i di verksemd. Få betre forståing av ulike smitteverntiltak og kva planar du bør ha på plass. 

Deltakarar

Kvar verksemd har høve til å invitera leiarar eller andre tilsette med, men med ei grensa på max 3 personer pr verksemd. Påmelding er nødvendig. 

Program

  • Hardanger Næringshage vil leia foredraget 
  • Kommuneoverlege Rita Høvset vil gå igjennom ansvars- og rollefordeling mellom verksemd og kommune i ein smittesituasjon.  
  • Smittevernkonsulent Clara Marie Nygaard presenterer nytt tilbod om risikoanalyse og beredskapsplanlegging til næringsdrivande i Eidfjord. 

Spørsmål

Har du konkrete spørsmål du ønskjer at me skal ta opp på møtet, kan du gjerne senda desse i forkant til clara-marie.nygaard@eidfjord.kommune.no

Teams

Som konsekvens av gårsdagens nye retningslineer, vel me å halda foredraget via teams. Alle påmeldte vil få møteinnkalling via epost. Det er framleis opent for påmelding.