First LEGO® league mini camp for komande elevar i 6. - 10. klasse

First LEGO® league mini camp for komande elevar i 6. - 10. klasse

Eidfjord kommune arrangerer mini camp med First Lego League i veke 31 (1.-5.august) for komande elevar i 6.-10.klasse. Det er fem dagar; mandag til fredag klokka 09.00-15.00 på Lægreid skule.  

Denne veka vert elevane introdusert for robotkonkurransar, medan dei gradvis lærer det grunnleggjande om å bygga og programmere sjølvstyrande robotar ved bruk av ulike sensorar.  Elevane skal arbeide saman om å bygga ein effektiv konkurranserobot, og underveis i prosessen skal dei systematisk testa og forbedra program. Veka vert avslutta med ein uhøgtideleg og engasjerande konkurranse.  

  • Kvar dag er det ein time fysisk aktivitet/leik ute. 

  • Elevane må sjølv ha med seg matpakke og evt drikke. Det vert delt ut frukt.  

  • For å arrangera denne campen er vi avhengig å få med minst 10 elevar (maks tal elevar er 26) 

  • Det er ein sertifisert Lego Education pedagog som er ansvarleg for campen. 

Tips: Det er viktig at føresette tek ein prat med son/dotter på førehand om at påmeldinga gjeld for deltaking alle fem dagane på campen. Det er ikkje mogeleg å vera med på berre deler av dagen/dagane. Dei som melder seg på må vera motivert for å delta aktivt i opplæringa og med oppgåver, og ha eit ynskje om å læra om programmering. 

Stikkord denne veka er: Bygging av LEGO®-installasjonar, og engasjerande, lærarrik og kreativ programmering. 

  • Føresette sender oss svar slik: JA og namn på elev på  Vismameldinga sendt ut 01.06.2022 om ein vil at son/dotter skal delta.  

  • Frist for å gje oss tilbakemelding er snarast og innan søndag 5. juni.  

  • Campen er gratis for alle. Det er bindande påmelding. Om elevar melder seg av, må føresette betala eit avbestillingsgebyr på kr 500,- 

Me håpar at mange vil delta på campen som er eit samarbeid mellom helse, kultur, NAV sosial og skule.  

Mvh  

Karin/Rita, Bergljot Maria, Timo, Ole-Johnny, Jarand og Anne 

Kontakt

Anne Istad
Rektor/Einingsleiar
E-post
Telefon 53 67 36 22
Mobil 977 82 614