Fisketid etter laks og sjøaure innanfor fredningssona i sjø

Fisketid etter laks og sjøaure innanfor fredningssona i sjø

Grunna mykje lus i fjorden vert sjøaure og laks stressa og treng ro.

Statsforvaltaren i Vestland har difor innført fisketider i fredningssonene til Eio og Simadalselva (1km på kvar side av osen, merka med skilt).

Fiske i sjø