Flyktningar til Eidfjord - status veke 19

Flyktningar til Eidfjord - status veke 19

I går tok me imot dei 7 fyrste ukrainske flyktningane i Eidfjord. 

Alle har fått tildelt bustad, og vert ivaretekne av kommunen.

Dersom det er noko dei treng av til dømes kle eller utstyr framover, vil me koma attende med spesifikke førespurnadar.