Flyktningar til Eidfjord

Flyktningar til Eidfjord

Dei fyrste 8 flyktningane kjem til Eidfjord i løpet av neste veka.

Me vil sjå an behovet deira for kle, utstyr osb., og koma attende med informasjon kring dette.