Flyktningkoordinator

Flyktningkoordinator

Trude Varberg har byrja som flyktningkoordinator i 60% stilling. 

Ho vil operera som flyktningkoordinator måndager, onsdagar og torsdagar, og har kontor på NAV i 2. etasje.  Ho jobbar som smittevernskoordinator tysdagar og fredagar, og har då kontor i 1. etasje. 

Dette engasjementet varer til 31. august, deretter held ho fram i 40% stilling som smittevernkoordinator.

Tlf. nr som flyktningkoordinator: 90028051.