Folkemøte om ny klima- og energiplan!

Folkemøte om ny klima- og energiplan!

Har du idéar, innspel eller meiningar om kva slags tiltak Eidfjord kommune sin nye klima-, miljø- og energiplan bør innehalda? Korleis meiner du me kan redusera utslepp og forbruk?

Onsdag 04.12.19, kl. 18:00, arrangerer arbeidsgruppa ein idédugnad og me vil ha dine innspel! Møtet opnar med ei innleiing om kommunen sin status for arbeidet med planen og fokusområder, før me går i gang med innspelsrunden.

 

Velkomen!

Kontakt

Timo Knoch
Biblioteksjef/miljørådgjevar
E-post
Telefon 53 67 35 95
Mobil 977 41 715