Forlenging av snøskuterløyve

Forlenging av snøskuterløyve

Alle løyve til motorferdsel i utmark utanfor nasjonalparken som er gjeldande fram til 15.12.2019, vert gjort gjeldande fram til 15.02.2020.

Dette vert gjort på grunn av valet av nytt utval for motorferdsel i utmark, retningsliner for motorferdsel og tid til å handsama søknader om motorferdsel.

Utval for motorferdsel i Eidfjord kommune