Går du med byggjeplanar?

Går du med byggjeplanar?

Har du store eller små byggeprosjekt på gang, er det lurt å søke i god tid før oppstart.

Av erfaring ser me at me får færre saker til handsaming i vintermånadane, noko som kan gjera handsamingstida kortare.

Etter plan- og bygningslova § 21-9 har du tre år på deg frå løyvet vert gjeve til det fell vekk.
Vert det endringar undervegs i prosjektet, kan det vera behov for å søkja om endring.

Om du har eit prosjekt på gang, søk gjerne så raskt som mogleg.

Kontakt

Daniel Aalerud
Byggjesakshandsamar
E-post
Telefon 53 67 36 57
Mobil 948 30 164
Linn Sæbø Øksnes
Byggjesakshandsamar
E-post
Mobil 414 48 908