Har du lyst å bidra til 17. mai 2021?

Har du lyst å bidra til 17. mai 2021?

Dessverre kan me heller ikkje i år feira 17. mai som normalt. 

Eidfjord kommune søkjer difor etter lag/foreningar, næringsliv eller andre som har gode idear og ynskjer å ta eit ansvar for gjennomføring av desse i høve 17. mai feiringa. Lag gjerne ei skisse av ditt prosjekt og korleis du kan gjennomføra dette. Framlegget kan sendast inn til postmottak innan 17. april 2021. 

Det er vanskeleg å sei noko om kva nasjonale føringar for smittevern som er gjeldande i mai, framlegg til feiring må ta høgde for at det sannsynlegvis kan vera vanskeleg å samla folkemengder på ein stad. 

Kontakt

Bergljot Maria Veivåg Hauso
Kultursjef
E-post
Telefon 53 67 35 93
Mobil 971 90 023
Anders Vatle
Ordførar
E-post
Telefon 53 67 35 10
Mobil 952 31 697