Helikoptertenester elg og hjortejakt 2019 i Nordfjella

Helikoptertenester elg og hjortejakt 2019 i Nordfjella

I forbindelse med jakt på elg og hjort 2019 i Nordfjella er det bestemt at det skal tilbys en begrenset tjeneste for jegere i det svært vanskelige terrenget i området.

Det er bestemt at bestandene av hjort og elg skal søkes redusert gjennom ordinær jakt. Imidlertid er det et faktum at disse artene ofte står høyt til fjells i starten av jakta. For å stimulere til økt avskyting bil det blir mulig å få utflyging av felte dyr på statens regning.

Geografisk vil tjenesten være avgrenset til terreng som direkte og indirekte soner til Nordfjella villreinområde. Dette vil innebefatte Lærdal, Aurland, Ulvik, Årdal, Hemsedal, Ål, Hol og Eidfjord (også med den teigen inn mot området mellom Rv.7 og Bergensbanen).

Budsjettet for flyging er på kr. 250 000,- eks. mva. Dette tilsvarer omtrent forbruket i 2018.

I utgangspunktet er det søndag ettermiddag i perioden 1.9.19 – 31.10.19 det vil være mulig å fly ut dyr.  Flyging vil bli igangsatt mellom 1600 og 1800 avhengig av når det blir mørkt, vær m.m.

SLIK FUNGERER DETTE:

Forutsetningene for å utløse helikopterressursen er at det er skutt noen flere dyr i området. Det er ikke aktuelt å bruke helikopter på enkeltdyr. Dette fordrer at jegerne i området samarbeider.

Helikopteret vil anrope i kanal Jakt 1, så jegerne må lytte på denne.

Når det er felt et antall dyr kan dette meldes inn til koordinator Petter Braaten på telefon 92 40 77 71. Det kan sendes SMS, men det er da viktig å oppgi følgende data:

Jeger:              Navn som helikopteret kan kalle opp på radio
Antall dyr:        Her holder det med antall og store eller små.
Fellingssted:     Stedsnavn og GPS posisjon (UTM-format)
Avlastning:       Forhåndsavtale med Haugen gardsmat i Flom. Eventuelle andre destinasjoner må oppgis særskilt.

Eksempel på SMS: " Ola Nordmann, 3 dyr, Grådalen i Aurland, 32 V 392172 6739505"

App'en "Norgeskart – friluftsliv" er veldig nyttig i forhold til posisjonsavlesning.

STROPPING:

Dyra kan flyes ut med pelsen på. Skjær opp begge hasene på bakbena og tre stroppen fra helikopteret gjennom begge hasene. Dersom helikopteret kommer inn med kroken hengende under kan det være aktuelt at jegeren sjøl sørger for stropping. Det er nærmest selvforklarende hvordan en løsner stroppen fra utløserkroken. Lastemannen på helikopteret vil kunne hjelpe til om en er usikker.

NB! Dersom dyret er flådd, må dette oppgis slik at helikopteret kan ta med big-bag.

AVLASTING:

Det er gjort avtale med Haugen Gardsmat v/Odd Ohnstad i Flåm om at felte dyr kan droppes der og hentes av jegerne fortløpende. Avlastning skjer i grustak sørøst for gården Haugen, GPS-pos: 32V 397466 6747487

Dersom dyrene ønskes fløyet et annet sted, eksempelvis om det er på Ulvik felling skjer, kan dette ordnes gjennom avtale med koordinator. Jegerne må da sjøl sørge for å avtale med grunneier om landing på avlastningsplass.

GENERELT

Det er alltid lurt å ha klær med noe signalfarge for å bli oppdaget fra helikopteret, men viktigst er å være på radio på "jakt 1" slik at den enkelte kan kommunisere med piloten.

Flyging vil normalt bli satt i gang på ettermiddagen for å få så mange dyr som mulig ut av fjellet, samt for å ikke ødelegge jakta for noen. Det er selvfølgelig slik at det må være flyvær for å få bistand.

Jegerne er sjøl ansvarlige for å ivareta slaktet når det er levert på avlastningsplass.

Ved spørsmål er det bare å ta kontakt med undertegnede på telefon 92 40 77 71, alternativt Kristoffer Ullern Hansen på telefon: 97 09 77 20.

God jakt!

Petter Braaten, Seniorrådgiver SNO-Geilo