Høyring - trafikksikringstiltak i Hereidsvegen

Høyring - trafikksikringstiltak i Hereidsvegen

Eidfjord kommune har ute på høyring - trafikksikringstiltak i Hereidsvegen. Høyringsfristen er satt til 14.02.2020

Høyring - trafikksikringstiltak i Hereidsvegen