Influensavaksine

Influensavaksine

Møt opp på legekontoret dersom du ynskjer influensavaksine. 

Tidspunkt for vaksine

 • Tysdag 26.10.21 kl. 08:30 - 11:00
 • Tysdag 26.10.21 kl 12:30 – 14:30 
 • Måndag 01.11.21 kl. 08:30 - 11:30 

Om du ikkje kan desse dagane, send SMS til vaksinetelefonen: 90028051 

Grupper som vert anbefalt influensavaksine:

 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annan tilleggsrisiko 
 • Bebuarar i omsorgbustad og sjukeheim
 • Alle frå fylte 65 år
 • Barn og vaksne med: diabetes type 1 og 2
 • kronisk lungesjukdom (inkludert astma), hjarte- og karsjukdom, leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
 • nedsatt immunforsvar
 • svært alvorleg fedme (KMI over 40)
 • annan alvorleg og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer ein alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege 

I tillegg vert influensavaksine anbefalt til: 

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontaktar til immunsupprimerte pasientar 
 • Svinerøktarar og andre som har regelmessig kontakt med levande grisar  

Obs

Tidsintervall mellom koronavaksine og influensavaksine er anbefalt 2 veker.

Kontakt

Legekontor Eidfjord
Telefon 53 67 35 50

Ope alle kvardagar frå  08.00 – 15.00.
Legevakt kvar dag frå 08.00 - 16.00

Telefontid:
08:00-10:00
13:00-15:00

Legevakt telefonnr. 116117

Opningstider

Måndag - fredag
08.00 - 15.00

Telefontid:
08:00-10:00 og 13:00-15:00
10:00-13:00 Stengt (akutt sjuk, tast 1)

Legevakt 116 117
16.00 - 08.00