Influensavaksine

Influensavaksine

Om du er i risikogruppa og ynskjer influensavaksine - ta kontakt med legekontoret på telefon 53 67 35 50  
OBS: Dette gjelder kun for dei som er i risikogruppa.

 

Grupper som anbefales influensavaksine:

 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med: diabetes type 1 og 2
 • kronisk lungesykdom (inkludert astma), hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • nedsatt immunforsvar
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege 

I tillegg anbefales influensavaksine til: 

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter 
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.  

Kontakt

Legekontor Eidfjord
Telefon 53 67 35 50

Ope alle kvardagar frå  08.00 – 15.00.
Legevakt kvar dag frå 08.00 - 16.00

Telefontid:
08:00-10:00
13:00-15:00

Legevakt telefonnr. 116117

Opningstider

Måndag - fredag
08.00 - 15.00

Telefontid med lege:
08.15 - 09.00

Telefontid:
08:00-10:00 og 13:00-15:00

Legevakt 116 117
16.00 - 08.00