Informasjon om landøyda i Eidfjord kommune 

Informasjon om landøyda i Eidfjord kommune 

Det er kome inn opplysingar til kommunen om observasjonar av landøyda i kommunen vår. Landøyda er ei naturleg vill plante som dei siste åra har spreidd seg mykje. Landøyda er fyrst å fremst eit problem i landbruket etter som den er giftig for storfe og hest. 

Tiltak

Som eit tiltak i år ynskjer kommunen å invitera innbyggjarane til felles dugnad for fjerning av landøyda.  

Bli med på dugnad! 

Kommunen oppmodar alle til å bekjempe landøyda i nærleiken av landbruksområde.  

Gå ut med søppelposer og hanskar og riv opp plantene med røtene. Det er viktig at røtene blir fjerna. Bruk gjerne hanskar. Legg plantene i søppelposer, knytt igjen og lever dei som restavfall eller bestill henting hos kommunen. Ikkje legg dei i hageavfall eller kompost.  

Søppelposer kan hentast i resepsjonen i kommunen og ein kan bestilla henting av dugnadsavfallet:  

Kommunen kan henta 

Kommunen kan og henta inn det som samlast inn. Send e-post til postmottak@eidfjord.kommune.no med namn og adresse eller ring 53 67 35 00 innan 1. september om du ynskjer henting. Plantene må vera i søppelsekker som er lukka igjen. Kommunen vil ha innsamling fortløpande.  

Meir om Landøyda 

Landøyda er ei naturleg vill plante i norsk natur. Det er eit fleirårig ugras som veks i beiter, langs veg og i grøftar, og som er enkel å kjenne igjen på sine gule blomar på ettersumaren.  

Landøyda er først og fremst eit problem i landbruket då den er giftig for storfe og hest. Forgiftinga er kronisk og oftast dødeleg («Sirasjuka»). Storfe og hest vrakar normalt planten på beite, men forgifting kan førekomme. Landøyda bør difor fjernast frå åker og eng så den ikkje hamner i tørrfôret til dyr.  

Landøyda har frø med fnokk som spreiar seg lett med vinden, og etablerer seg i eng i nærleik av beitar med mykje landøyda. Ein plante har i gjennomsnitt 2100 frø, men kan ha opp til 30 000 frø per plante. Ved større mengder landøyda i silo eller høy kan problemet med forgifting bli større enn på beite! 

Om du har meir spørsmål om planten, ring 45 22 70 04. 

 

Kontakt

Eirin Aasland
Rådgjevar natur, miljø og landbruk
E-post
Telefon 53 67 36 52
Mobil 452 27 004

Adresse

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord