Kartlegging og verdsetting av friluftsområder

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder

Eidfjord kommune er i gang med å kartlegga og verdsetta friluftsområder i kommunen, og ynskjer innspel frå friluftsinteresserte og andre med kjennskap til aktuelle områder.

Frist for å koma med innspel er 17. januar 2020.

Les meir om prosjektet her