Kommunalt utdanningsstipend skuleåret 19/20

Kommunalt utdanningsstipend skuleåret 19/20

Er du elev på vidaregåande skule, busett i Eidfjord kommune og er heimebuande, kan du søkjer om kommunalt utdanningsstipend.  Du søkjer elektronisk.  

Søknadsfrist er 1.september 2019

Søknadsskjema