Kommunen har fleire arealplanar ute på høyring

Kommunen har fleire arealplanar ute på høyring

Eidfjord kommune har for tida mange arealplanar ute på høyring, med frist over sommaren. Du finn alle planane og aktuelle merknadsfristar under Samfunnsutvikling - "høyringar og kunngjeringar".

Gå direkte til høyringar og kunngjeringar