Listekandidatar politiske parti

Listekandidatar politiske parti

Etter valgloven § 6.6(1) vert listeforslaga lagt ut til ettersyn.
 

Du kan lesa listene og meir om kommunevalet under "Du kan vera med å påverka!" - kommune og fylkesting val 2019.
Frist for å trekke seg frå liste er innan 15. april 2019.