Melding om oppstart av reguleringsarbeid for gnr. 19 bnr. 234 m.fl. på Fet i Eidfjord kommune

Melding om oppstart av reguleringsarbeid for gnr. 19 bnr. 234 m.fl. på Fet i Eidfjord kommune

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt at Eskild Kvala AS på oppdrag for Norgeshus Karmøy AS set i gang arbeid med endring av del av gjeldande detaljregulering for Fet, gnr. 19/2 og 234, i Eidfjord kommune.

Heile melding frå Eskilda Kvala AS