Melding om oppstart av reguleringsplanarbeid for Eidfjord Resort i Sysendalen

Melding om oppstart av reguleringsplanarbeid for Eidfjord Resort i Sysendalen

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt at Norconsult på oppdrag av Eidfjord Resort, startar opp arbeid med detaljreguleringsplan for Eidfjord Resort i Sysendalen i Eidfjord kommune.

Les heile oppstartsmelding for Eidfjord Resort