Mørke gatelys?

Vinteren er i anmarsj og det vert tidligare og tidligare mørkt.
Veit du om gatelys som ikkje lyser og treng nye pærer? Fint om du kan melde dette inn til kommunen.
 

Send ein sms med forklaring kvar det er mørke gatelys. Ta gjerne bildet av området.
Send sms til 977 67 180. 

Me ynskjer tilbakemelding så snart som mogleg, slik at Eidfjord kommune kan melde vidare til Hardanger Energi som utfører vedlikehald av gatelys.