Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark

Gjeve løyve til motorferdsel i utmark på snøføre går ut med nyttår.

Motorferdsel utanfor nasjonalparken

Eidfjord kommune ynskjer å få søknader om enkeltturar, fleirårsløyve og ervervsløyve inn i god til før neste års sesong, og bed at desse vert sendt inn på elektronisk søknadsskjema innan 1. november 2019.

For søknad om ervervsløyve er fristen 1. november 2019 absolutt for tildeling av løyve.

Søknader som alt er sendt inn vert ikkje handsama før etter fristen 1. november.