Næringshagen inviterer til kurs i forteljarglede

Næringshagen inviterer til kurs i forteljarglede

«Sann forteljarglede!!» Korleis snu seg mot den norske turistmarknaden? Vi løfta oss innan praktisk formidling, tekstbruk og kommunikasjon; gjennom øving, regi og dramaturgi med dei dyktigaste formidlarane vi kjenner….

Hovudtema: «Sann forteljarglede»!!

1. Frå tekst til formidling. Få kunnskap om hvordan man bearbeider/ forenkler en tekst. Effektivisere språket med enkle grep.  Muntliggjøre en faktabasert historie, slik at den når bedre fram til mottager. Få økt kunnskap om hvordan en tekst bør bygges opp. Lære å dele inn en tekst i avsnitt, slik at dramaturgien øker mottakers interesse. Skrive om en tekst slik at den kjennes naturlig og bra ut for formidleren.

2. Formidling/ kommunikasjon. Med enkle metoder levendegjøre en historie. Kunnskap og erfaring i forhold til det å gå inn i en tekst. Ta i bruk personlige egenskaper og kvaliteter i formidlingen. Gi historiefortellingen større potensiale i form av stemmebruk, oppdage større potensiale Som formidler. (Stryke gi trygghet til deg i denne prosessen. )

3. Stemmebruk og kropp. Grunnleggende stemme oppvarming. Se på muligheter for hvordan å bruke deg selv fysisk i formidling. Arbeide med å gå inn i ulike karakterer når en formidler en historie. Oppleve gleden og mulighetene som ligger i det å formidle. Gi økt kompetanse på hvordan du disponerer pauser og aktiv lytting. Utfordre deg selv på det å slippe teksten, fortelle med større frihet. 

…..med «Stalltips fra en sirkushest»! 

Næringshagen i Hardanger (NiH) arrangerer i samarbeid med utvalde reiselivsbedrifter i Eidfjord. Kurset er støtta økonomisk av Fylkeskommunen

For kven? Alle innan reiseliv som deler informasjon: hotell, camping, aktivtetsbedrift, guiding/omvisning, gardstun, museer, utsal, servering ++

Dato og tid: Tirsdag 2.juni - Onsdag 3.juni kl. 9.00-17.00 tirsdag og 8.30-16.00 onsdag

Stad: Kultursalen i Eidfjord

Pris: Samla kurspakke kr 750,-: Inkl. to dagar vår + ei helg i haust, med tekstgjennomgang, samt oppfølging av Næringshagen i Hardanger  mellom samlingane

Overnatting: 950,-m/frukost pr person i enkelt/dobbeltrom

Bindande påmelding «Først til mølla»-prinsipp: Omgåande, innan 29.mai. Påmeldingsskjema, maks 2 frå kvar bedrift.

Eige forarbeid: 0,5-1 side presentasjon-/øvingsstekst: lita historie eller om bedrifta di eller kort forteljing som er relevant for det du vil formidle til gjestene/kundane dine, sendast i forkant til Ragnhild Gudbrandsen på e-post: rmgudbrandsen@hotmail.com

Program: Tysdag 2.juni

0900: Velkomen og innleiing ved Næringshagen i Hardanger. Presentasjon av deltakarane
0945: Tema 1: Fjord Norge/Visit Hardanger v/ Stein Ove Rolland: Korleis og kva skal til for å at reiselivsbedrifter skal treffa den norske marknaden på best mogeleg måte
1100: Tema 2: Skodespelar Henrik Mestad frå bl.a Vikingane: Formidling, leiarskap med mer
1215: Lunsj
1300: Tema 3: Hovudtema «Sann forteljarglede» ved Ragnhild Gudbrandsen og Gerald Pettersen: Dramaturgi, formidling, tekst mm: sjå hovudtema i e-post
1700 Vi slutta for dagen
1800 Aktivitet for dei som ønskjer
1900 Middag: På Eidfjord Fjell og Fjordhotell, med dessert og kveldskos på «Tunet på Haugen» - kle deg godt!

Program: Onsdag 3.juni

08.30-16.00 Vi fortset arbeidet med Hovudtema

www.hardangerhagen.no