Eidfjord Kommune

Næringspris

Næringspris

Næringsprisen vert tildelt kvart andre år, og frist for å koma med forslag er i 2023 sett til 11. april.

Eidfjord kommunestyre vedtaksførte 170907 å innføra ein eigen næringspris i kommunen. Prisen skal omfatta både initiativ, nyskaping og vidareutvikling av næringslivet- og miljøet som gjev varige verdiar for lokalsamfunnet. Verksemder som aukar sysselsetjinga skal ha høg prioritet.

Retningsliner for næringsprisen 

Kontakt

Anders Vatle
Ordførar
E-post
Telefon 53 67 35 10
Mobil 95 23 16 97

Adresse

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord