Nasjonal tilskuddsordning for barn og unge

Nasjonal tilskuddsordning for barn og unge

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge. Søknadsfrist 13.12 2019

Eidfjord kommune/Ulvik herad er registrert i ordninga og det er dermed mogeleg for frivillige organisasjonar, private aktørar eller offentlige instansar å søkja om støtte.

Informasjon og søknad på Bufdir

Tidlegere heitte ordninga "Inkludering av barn i lavinntektsfamilier"