NAV Eidfjord har stengt onsdag 24.02.21

NAV Eidfjord har stengt onsdag 24.02.21

For generell informasjon sjå www.nav.no

Ring NAV Kontaktsenter på tlf. 55 55 33 33, for timeavtale, svar på spørsmål i di sak, svar på utbetalinger m.m.

Ta kontakt med Eidfjord kommune sitt sentralbord, tlf 53 67 35 00 dersom det gjeld kommunale tjenester/økonomisk stønad.