Nokon som har ein båt til barnehagen?

Nokon som har ein båt til barnehagen?

Èr det nokon som har ein båt som barnehagen kan få til bruk på uteleikeplassen sin?
Ta kontakt med styrar i barnehagen, Aina.

Kontakt

Aina Næss
Barnehagestyrar
E-post
Telefon 53 67 36 02
Mobil 975 93 150