Opning av Tinnhølvegen

Opning av Tinnhølvegen

Eidfjord kommune opnar Tinnhølvegen 26.06.20 Kl. 12:00, men med restriksjonar:

- Opning kun for småbilar
- Unngå unødvendig kjøring

Vegbanen er svært blaut enkelte plassar pga. snømengde/snøsmelting. 

Bomprisar for Tinnhølvegen 2020:

Pr. tur kr. 200,-
Årskort innanbygds kr. 350,-
Årskort utanbygds kr. 750,-