Oppstart av detaljreguleringsplan for næringsområdet på Lægreid

Oppstart av detaljreguleringsplan for næringsområdet på Lægreid

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 varslar Eidfjord kommune oppstart av detaljreguleringsplan for næringsområdet på Lægreid.

Frist for å koma med merknadar er 10. januar 2020.

Formålet med planarbeidet er å leggja tilrette for etablering av ny brannstasjon og kontor-/lagerbygning for ei av kommunens avdelingar.

Les meir om planarbeidet og sjå relevante vedlegg i varslingsteksten