Regionalt kulturfond

Utlysing om Regional kulturfond Hardanger

Frist er 15.06.24

Midlane er meint å stimulera til kulturutvikling i Hardanger. Nye tiltak og prosjektutvikling vert prioritert. Tiltak må femna om fleire kommunar. Søknad skal sendast til Hardangerrådet på post@gardangerraadet.no

Ikkje søknadsskjema. Krav til søknad finn du på: www.hardanger.com