Resultat av spørjeundersøkinga for næringslivet i Eidfjord

Resultat av spørjeundersøkinga for næringslivet i Eidfjord

Resultat av spørjeundersøkinga som vart gjennomført for næringslivet i Eidfjord i november 2020 er no publisert.

Resultat av spørjeundersøkinga