Rot rundt barnehagen

Rot rundt barnehagen

Dei siste helgene har nokon rota utanfor barnehagen. Dette er dei tilsette og borna lei no.

Slik har det sett ut i barnehagen måndagane den siste tida. Personale og borna er eininge om at dei ikkje vil verta møtt med dette etter helga.

Klikk for stort bilete